Grupovina
Medicina

Logopetski pregled ili tretman

Ističe: 30.01.
Svako dete je jedinstveno i ima svoj individualni tempo rasta i razvoja. Ako niste sigurni da li vaše dete ispravno govori, ima probleme u ponašanju, učenju, čitanju, pisanju i socijalnim interakcijama, postavite pitanja i proverite vaše sumnje i nedoumice.
ponuda je istekla
Ponuda uključuje
 • Logopedski pregled
 • Procena govorno-jezičkog statusa od strane stručnog lica logopeda, u trajanju od 60 do 90 minuta
 • Na osnovu anamnestičkih podataka o dotadašnjem psihomotornom razvoju i govorno-jezičkom ponašanju, kao i upotrebom standardnih logopedskih dijagnostičkih testova
 • Uključeno je i davanje informacija i saveta:
 • Mogući uzroci, mogućnosti tretiranja, saveti porodici kako da se ispravno postavi prema svom članu u terapijskom procesu i svakodnevnim aktivnostima, objašnjenja porodici o neophodnosti saradnje i kontinuiranog angažovanja u terapijskom procesu, neophodnost dopunske dijagnostike
 • U Detaljima ponude možete pogledati više o centru
Izaberi
500 din
1.500 din. 67% popusta
kupljeno: 1
Ponuda uključuje
 • Logopedski tretman obuhvata:
 • Individualni logopedski rad sa klijentom u trajanju od 45 do 60 minuta, u zavisnosti od individualnih kapaciteta osobe i stepena težine problema
 • Izbor metoda i primenjenih sredstava se individiualno prilagođavaju svakom klijentu ponaosob
 • U radu sa decom koriste se didaktički materijali, igračke, slikovni materijali, računarski edukativni programi, vežbe ispred ogledala, sve u cilju bolje motivacije i kvalitetnije interakcije tokom terapije
 • Uključeno je i davanje saveta i pisanih programa za stimulaciju govorno-jezičkih funkcija u svakodnevnim situacijama i aktivnostima
 • U Detaljima ponude možete pogledati više o centru
Izaberi
650 din
1.300 din. 50% popusta
kupljeno: 1
Centar za edukaciju "Speak Up"
Bulevar Umetnosti 17
Beograd
213 01 47
063 448 324
web: http://www.logopedi.rs


Speak up je privatni logopedski centar, koji punih 5 godina pruža usluge svim osobama koje imaju neku vrstu govorno-jezičkog problema, odn. roditeljima dece koja imaju govorno-jezičke teškoće. Locirani su na Novom Beogradu, a od nedavno su u mogućnosti da kroz saradnju sa svojim poslovim partnerima usluge ponude i u naseljima Zemun Polje i Batajnica.
 • Iskoristi od 9. januara do 9. februara 2014.
 • Informacije i zakazivanje na 213 01 47, 063 448 324
 • Jedna osoba može kupiti maksimalno jedan kupon za sebe
 • Sa sobom poneti kupon i ličnu kartu
O centru:

Speak up je privatni logopedski centar, koji punih 5 godina pruža usluge svim osobama koje imaju neku vrstu govorno-jezičkog problema, odn. roditeljima dece koja imaju govorno-jezičke teškoće. Locirani su na Novom Beogradu, a od nedavno su u mogućnosti da kroz saradnju sa svojim poslovim partnerima usluge ponude i u naseljima Zemun Polje i Batajnica.

Ponosni su na to što mogu da ponude iskusne i posvećene terapeute, modernu logopedsku opremu i tehniku, pregršt didaktičkog materijala za rad sa decom i ambijent koji puža udobnost doma. Od 2010. godine ponudu njihovih usluga su proširili i na psihološko savetovalište, i do danas broj zadovoljnih roditelja i dece je u stalnom porastu. Osim sa pojedincima, stalnu saradnju imaju i sa nekoliko predškolskih ustanova, a povremeno i sa osnovnim školama i preduzećima.

U radu sa decom ističu uključivanje i edukaciju porodice, i primenju sveobuhvatni pristup problemu. Veruju da uzimanje u obzir detetovog života u porodici, školskog i kućnog okruženja, ličnog samopuzdanja i emocionalnog razvoja, jesu ključ za efektivni logopedski tretman. U konkretnom radu kombinuju i primenju znanja različitih klasičnih i novijih logopedskih i srodnih terapeutskih pravca, kao što su RDI, SCERTS, DIR Floor Time PROMPT, Orofacial myology, ABBA, Schwartz Passive airflow technique, Montessori, TA psychotherapy,..

U radu se najviše susreću sa sledećim problemima:

Deca

Kašnjenje u progovaranju

Kašnjenje u govorno-jezičkom razvoju u odnosu na norme I vršnjake

Nepravilan izgovor glasova

Mucanje

Specifični problemi u komunikaciji dece sa pervazivnim razvojnim poremećajima

Problemi pomanjkanja pažnje

Problemi nerazvijene grafomotorike, kao neophodne aktivnosti za pisanje i uspešno školovanje

Problemi u veštinama čitanja, pisanja i matematike kod školaraca

Odrasli

Problemi zbog gubitka govorno-jezičkih sposobnosti tokom života, kao posledica nekih bolesti ili trauma

Nepravilan izgovor glasova

Mucanje

Dijagnoze:

Alalia, Dyslalia, Aphasia, Autism, ADD/ADHD, Balbuties, Dysgraphia, Dyscalculia, Dyslexia, Dyspraxia, Dysphagia, Dysphonia, Dysarthria, Dysphasia, Pervasive developmental disorder

Pošalji prijateljima
Podrška