Eduko konsalting

Partner:

Centar za edukaciju i konsalting “Eduko konsalting” je preduzeće koje se bavi edukacijom odraslih na savremen način, efikasnom metodom prilagođenom načinu života i potrebama modernog čoveka.

Menadžment i predavači u “Eduko konsalting” imaju dugogodišnje iskustvo u edukaciji u poslovnom sektoru, formalnom i neformalnom obrazovanju, nevladinim organizacijama i političkim partijama. To veliko iskustvo dovelo je do razvoja nove metode učenja, koji na lak i zanimljiv način omogućava polaznicima da stiču nova znanja i veštine.

Sem efikasne i inovativne metode u učenju, specifičnost “Eduko konsalting” se ogleda u tome što svi polaznici naših seminara i kurseva ocenjuju svoje predavače tokom usmenih i anonimnih pismenih evaluacija i anketa, a rezultate tih anketa i evaluacija menadžment koristi za unapređivanje kvaliteta obrazovnog procesa, kroz konstantnu edukaciju predavača i zadržavanju samo onih najkvalitetnijih.

Info:

Eduko konsalting

Radno Vreme:

Pon-Pet:15-21h Sub:12-17h Ned:Ne radi

Grad: Beograd

Adresa Ponude:
 • Resavska 32/4, Beograd

Website: eduko.rs

Mapa:

Intenzivni kurs nemačkog jezika

<p style="text-align: justify;"> O važnosti znanja jezika u modernom društvu suvišno je pričati. Iskoristite ovu odličnu ponudu Centra za edukaciju <b>“Eduko konsalting”</b> i naučite ili poboljšajte znanje najvažnijeg svetskog jezika. U prijatnoj atmosferi, sa iskusnim profesorima i inovativnim metodama učenja, na lak i zanimljiv način savladaćete jezik. Program kurseva je kombinacija najboljih svetskih metoda učenja prilagođenih našim ljudima. Ova verzija kurseva je intenzivna i predavanja se održavaju na svaka dva dana, što daje bolje rezultate u učenju jezika u odnosu na standarne kurseve koji imaju tempo od dva dvočasa nedeljno. Svi polaznici dobijaju diplomu o položenom testu na kraju kursa. Tim predavača čine iskusni edukatori i profesori sa iskustvom u držanju obuka i kurseva. </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p>

3690.00
- 69%
12000 din 3 690 din
Rok iskoristivosti kupona
10.07.2017
Prodato kupona
7
Ušteda
8310 din
Deo grada
Savski Venac
Javi kad se aktivira Ponuda trenutno nije aktivna

Seminar Postani tajni kupac

<p> <b>Seminar Postani tajni kupac</b> </p> <p> Za sve one koji žele zanimljiv dodatni i povremeni posao koji mogu da prilagođavaju drugim obavezama, posao tajnog kupca je idealan. Može da ga radi svako ko je obučen za ovaj posao, bez obzira na prethodno radno i životno iskustvo. Jer su i profili kupaca na našem tržištu veoma različiti. </p> <p> </p> <p> Seminar se sastoji iz dva dela. Teoretskog, gde će učesnici kroz predavanja i diskusije proći kroz sve važne detalje vezane za Mystery shopping i praktičnog dela gde će učesnici (oni koji to budu želeli) imati konkretan zadatak da obave jednu posetu i napišu kratak izveštaj o tome. </p> <p> </p> <p> <b>Šta je to Tajna kupovina tj. Mystery Shopping?</b> </p> <p> </p> <p> Tajna kupovina je poslovni markentiški alat koji je dosta prisutan u Evropi i svetu, a koji polako pristiže i kod nas i koji podrazumeva angažovanje edukovanih tajnih kupaca, koji se na zahtev određene kompanije pretvaraju da su potencijalni i redovni kupci i pritom, prema unapred definisanim kriterijumima detaljno i objketivno procenjuju i mere kvalitet usluge te kompanije i/ili njenih konkurenata, a sa ciljem poboljšanja kvaliteta usluga koje kompanije nude. </p> <p> </p> <p> <b>Ko je “tajni kupac” tj. Mystery Shopper?</b> </p> <p> </p> <p> Tajni kupci su prethodno odabrani i edukovani kupci koji je ponašaju kao redovni potencijalni kupci, kako bi ocenili kvalitet pružene usluge kompanije koja želi da proveri i unapredi kvalitet svog poslovanja. Kupci nakon posete pišu izveštaj o posetama u kome u narativnom i delu sa konkretnim pitanjima i ocenama mere i procenjuju kvalitet pružene usluge. </p> <p> </p> <p> Na našem tržištu postoji nekoliko agencija i preduzeća koje su u poslednjih godina počeli da pružaju usluge Mystery shopping-a i koje angažuju tajne kupce za obavljanje tajnih poseta. Ali sve to i dalje nije ni blizu razvijenosti Mystery shopping-a u razvijenijim zemljama, pa i zemljama u okruženju (npr. u Sloveniji i Hrvatskoj je ova usluga dosta zastupljena poslednjih godina i veliki broj kompanija, ali i državnih institucija i uprave koriste ovaj markentiški alat kako bi unapredili kvalitet svojih usluga). </p> <p> </p> <p> Trenutno je u Srbiji angažovano oko 300 tajnih kupaca (od čega je više od polovine u Beogradu), a relano je očekivati da će naše tržište u narednim godinama imati potrebu za par hiljada tajnih kupaca koji će kao stalno ili honorarno zaposleni obavljati različite vrste usluga za domaće i strane kompanije. </p> <p> </p> <p> Honorar za jednu tajnu posetu, koja najčešće traje oko 10-15 minuta se kreće od 300 do 1500 dinara. Kupci se obično angažuju za više poseta u različitim objektima kompanije tokom jednog talasa projekta, pa honorari mogu da budu i pozamašni srazmerno poslu koji se obavi. </p> <p> </p> <p> Visina pojedinačnih honorara zavisi od agencije koja unajmljuje tajne kupce, od konkretnog projekta, od težine određene tajne posete, težine i količine pisanog izveštaja i sl. </p> <p> </p> <p> Nema razloga, bili Vi zaposleni ili nezaposleni da ne prodjete ovaj kratak seminar, po ovaj put veoma niskoj ceni, i postanete obučen tajni kupac i time sebe kvalifikujete za obavljanje zanimanja koje evidentno dolazi i kod nas. </p> <p> </p> <p> Predavači na seminaru su iskusni tajni kupci i menadžeri iz oblasti tajne kupovine sa više stotina obavljenih tajnih poseta iza sebe i desetine sprovednih projekata za više domaćih i stranih kompanija. </p> <p> </p> <p> Svi polazinici dobijaju spisak agencija i preduzeća koje se bave Mystery shopping-om kao i sertifikat da su pohađali seminar “Postani tajni kupac” </p> <p> </p> <p> <b>Ciljevi seminara:</b> </p> <p> </p> <p> Sticanje teoretskih i praktičnih znanja o tajnoj kupovini kao savremenom markentiškom alatu. </p> <p> Obuka učesnika za obavljanje posla tajnog kupca. </p> <p> Pomoć učesnika u pronalaženju posla tajnog kupca. </p> <p> Motivisanje da se uključe u oblast tajne kupovine. </p> <p> Teme seminara: </p> <p> </p> <p> Šta je Mystery shopping ili Tajna kupovina; </p> <p> Istorija Mystery shopping-a; </p> <p> Metode Mystery shopping-a; </p> <p> Korisnici Mystery shopping-a; </p> <p> Etika Mystery shopping-a </p> <p> Kako postati tajni kupac; </p> <p> Karakteristike dobrog tajnog kupca; </p> <p> Popunjavanje formulara tajne posete; </p> <p> Izveštaj o poseti; </p> <p> Primer u praksi; </p> <p> Naredni koraci… </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <br>

990.00
- 75%
4000 din 990 din
Rok iskoristivosti kupona
17.06.2017
Prodato kupona
5
Ušteda
3010 din
Deo grada
Savski Venac
Javi kad se aktivira Ponuda trenutno nije aktivna

Intenzivni kurs engleskog jezika

<p style="text-align: justify;"> O važnosti znanja jezika u modernom društvu suvišno je pričati. Iskoristite ovu odličnu ponudu Centra za edukaciju <b>“Eduko konsalting”</b> i naučite ili poboljšajte znanje najvažnijeg svetskog jezika. U prijatnoj atmosferi, sa iskusnim profesorima i inovativnim metodama učenja, na lak i zanimljiv način savladaćete jezik. Program kurseva je kombinacija najboljih svetskih metoda učenja prilagođenih našim ljudima. Ova verzija kurseva je intenzivna i predavanja se održavaju na svaka dva dana, što daje bolje rezultate u učenju jezika u odnosu na standarne kurseve koji imaju tempo od dva dvočasa nedeljno. Svi polaznici dobijaju diplomu o položenom testu na kraju kursa. Tim predavača čine iskusni edukatori i profesori sa iskustvom u držanju obuka i kurseva. </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p>

3090.00
- 69%
10000 din 3 090 din
Rok iskoristivosti kupona
10.07.2017
Prodato kupona
8
Ušteda
6910 din
Deo grada
Savski Venac
Javi kad se aktivira Ponuda trenutno nije aktivna

Seminar veštine prezentovanja

<p> </p> <p style="text-align: justify;"> <b>Seminar Veštine prezentovanja</b> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> U savremenom poslovanju dobra prezentacija je najvažniji element uspeha. Često se dešava da neko u poslu napreduje samo zato što na pravi način prezentuje sebe i svoj rad. Slične situacije se dašavaju i u drugim sferama života (npr. student može da položi ispit uz manje znanja i dobru veštinu prezentacije, ili ne tako lep momak osvoji devojku, samo zato što je imao dobru “priču”  ). </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> I u najkraćem: dobra prezentacija je sastavni deo naših života i svako treba konstantno da radi na unapređenju svojih veština prezentovanja. A ova ponuda “Eduko konsalting-a” je jedan od načina za to. </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> Da bi vaša prezentacija bila uspešna, odnosno da bi bila zapažena i prenela željene informacije, ona mora da bude upečatljiva i uverljiva. I ovaj seminar ima za cilj baš to – da uz odlučno stručno vođenje sa simulacijom prezentovanja i grupnom analizom, podigne na znatno viši nivo veštine prezentovanja učesnika. </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> <b>Teme seminara:</b> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> Važnost kvalitetne prezentacije; </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> Konkretnost i efikasnost u prezentovanju; </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> Verbalna komunikacija; </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> Neverbalna komunikacija; </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> Priprema za prezentaciju; </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> Struktura prezentacije; </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> Odnos sa “publikom”; </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> Trema i kako je pobediti; </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> Najčešće greške tokom prezentovanja; </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> Simulacija prezentacije svakog učesnika pojedinačno (ko bude želeo); </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> <b>Ciljevi seminara:</b> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> Poboljšanje veština prezentovanja učesnika. </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> Sticanje teorijskih i praktičnih znanja i veština o verbalnoj i neverbalnoj komunkaciji. </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> Poboljšanje prezentatorskih veština kroz simulacije prezentacija i grupne analize. </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> Podizanje samopouzdanja učesnika kod prezentovanja. </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> Motivacija učesnika da rade na kvalitetu sopstvenih veština prezentovanja. </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> <b>Ciljna grupa</b>: </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> Svi oni koji žele da unaprede svoje veštine prezentacije, zaposleni u kompanijama, rukovodioci, menadžeri za odnose sa javnošću, studenti, predstavnici političkih partija, predstavnici kulturnih i sportskih institucija, nevladinih organizacija, prezenteri, promoteri i svi oni koji imaju poslovnu i ličnu komunikaciju sa drugim ljudima </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> Tim Predavača čine iskusni edukatori i novinari sa dugogodišnjim iskustvom u radu i odnosu sa medijima i kompanijama. </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> <br> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"> </p>

990.00
- 75%
4000 din 990 din
Rok iskoristivosti kupona
17.06.2017
Prodato kupona
5
Ušteda
3010 din
Deo grada
Savski Venac
Javi kad se aktivira Ponuda trenutno nije aktivna
 • О NAMA
  Naš tim radi na odabiru najpovoljnijih i najboljih ponuda za tebe. Iza nas stoji višegodišnji rad i iskustvo od 8 godina.
 • KAKO KUPITI
  Tri koraka do kupovine: Klikni na “Stavi u Korpu” - izaberi način plaćanja - izvrši uplatu i kupon te čeka na email.
 • PARTNERI
  Otvorite nalog i jednostavno pratite svoje ponude, aktivirajte nove ponude i kontaktirajte nas iz Kabineta Partnera.
 • PODRŠKA
  Možeš nas kontaktirati putem chata na sajtu, društvenih mreža, emaila i telefona. Uvek smo tu za tebe.