Uslovi korišćenja


1. Uvodne odredbe

Korišćenje vebsajta Grupovina.rs (“Vebsajt”) predstavlja prihvatanje ovih Uslova korišćenja od strane korisnika Vebsajta (“Korisnik”).

Svaki Korisnik Vebsajta samim korišćenjem Vebsajta je prihvatio Uslove korišćenja objavljene od strane vlasnika Vebsajta, privrednog društva Grupovina d.o.o. Beograd, Nebojšina 32A, matični broj: 20659742 (’’Grupovina’’).

Grupovina zadržava pravo da uskrati pravo korišćenja svakom Korisniku bez navođenja razloga kao i da vrši izmene Uslova korišćenja bez prethodnog obaveštavanja Korisnika.

2. Prava i obaveze

Grupovina posreduje pri prodaji robe/usluga na teritoriji Republike Srbije i to isključivo punoletnim Korisnicima sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije po ovlašćenju privrednih subjekata koji svoju robu/usluge reklamiraju putem vebsajta privrednog društva Grupovina d.o.o. (‘’Partneri’’). Posredovanje pri prodaji i reklamiranje se vrši u promotivnom obliku zasnovanom na odobravanju popusta na redovnu cenu robe/usluga Partnera.

Objavljivanje informacija o robi/uslugama na Vebsajtu ne predstavlja ponudu Grupovine za zaključenje ugovora o kupovini već samo poziv Korisniku da učini ponudu Partneru pod objavljenim uslovima klikom na dugme ‘’Stavi u korpu ili brya reyervacija’’. Ukoliko Grupovina prihvati ovakvu ponudu Korisnika nastaje ugovorni odnos sa Partnerom i Korisnik preuzima ugovornu obavezu da plati izabranu robu/usluge. Prodaja može biti ograničena na maksimalni broj Korisnika zainteresovanih za određenu robu/usluge.

Korisnik robu/usluge plaća putem poštanskie usluge PostFin, uplatnice ili na drugi elektronski način i oslobađa Grupovinu od odgovornosti za štetu prouzrokovanu Korisniku u vezi sa ovakvim načinima plaćanja za koju Grupovina nije odgovorna.

Za svaku pojedinačnu kupljenu robu/uslugu Grupovina po ovlašćenju Partmera izdaje potvrdu u obliku kupona na ime Korisnika koji ga identifikuje pred Partnerom (”Kupon”) i daje mu pravo da potražuje kupljenu robu/usluge tokom roka važenja promotivne ponude. Ukoliko Korisnik ne iskoristi kupljenu robu/usluge u roku koji je istaknut na samoj ponudi, Grupovina nije dužna da Korisniku vrati novac, osim u slučaju ostvarivanja prava na jednostrani raskid. 

Grupovina izdaje kupone isključivo elektronskim putem, slanjem na email adresu korisnika.

Zabranjena je trgovina, kopiranje ili falsifikovanje Kupona. Kupon važi samo do datuma označenog na Kuponu i na ime naznačeno na Kuponu/Kartici uz važeći lični dokument.

Grupovina zadržava pravo da na određenim ponudama onemogući korišćenje istog određenom broju korisnika.

Korisnik je saglasan da od Grupovine prima komercijalne poruke u vezi robe/usluga koja se reklamira putem Vebsajta uz pravo da u svakom trenutku povuče saglasnost tako što će obavestiti Grupovinu pismenim putem.

Grupovina zadržava pravo da ponudi specijalnu ponudu po posebnim uslovima u okviru redovne ponude.

3. Jednostrani raskid

Kupac ima pravo da u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora o kupovini proizvoda bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor. Jednostranim raskidom kupac se oslobađa svih ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povraćaja robe. Kupac gubi pravo na jednostrani raskid ako uz izričitu saglasnost potrošača, trgovac započne pružanje usluge pre isteka vremena u kome je dozvoljen jednostrani raskid ugovora.

4. Reklamacije

Sve reklamacije se rešavaju i razmenjuju elektronski, putem mail-a reklamacije@grupovina.rs

Rok za rešavanje reklamacija je 14 dana od datuma primitka zahteva.

5. Ograničenje odgovornosti

Grupovina nije odgovorna za kvalitet robe/usluga ili način na koji se roba/usluge nude Korisniku, jer nije vlasnik, niti u svom vlasništvu ima proizvode / usluge koje kao posrednik promotivno nudi putem Vebsajta.

Za sve eventualne nedostatke u vezi sa isporukom ili nepravilnosti proizvoda/usluga koje Partner pruža odgovoran je isključivo Partner. Grupovina ni na koji način ne može da bude odgovorana za bilo kakve nedostatke proizvoda ili usluga koje kao posrednik promotivno prodaje. Na svakoj ponudi jasno je naznačen ponuđač / partner koji nudi određeni proizvod / uslugu.

Takođe, Grupovina nije odgovorna za pravilno funkcionisanje ili tačnost sadržaja Vebsajta. Korisnik oslobađa Grupovinu od odgovornosti za svaku štetu nastalu korišćenjem Vebsajta.

6. Intelektualna svojina

Grupovina je vlasnik moralnih i imovinskih autorskih i srodnih prava na Vebsajtu i pripadajućoj bazi podataka. Svako neovlašćeno korišćenje Vebsajta uključujući kopiranje sadržaja, dizajna ili bilo kog drugog elementa biće sankcionisano krivičnim i prekršajnim prijavama po hitnom postupku.

Žig ‘’Grupovina’’ je intelektualna svojina Grupovine i svako neovlašćeno korišćenje je strogo zabranjeno.

7. Zaštita podataka

Grupovina obrađuje podatke o Korisnicima sakupljene tokom procesa registracije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Podaci o Korisnicima se koriste isključivo u svrhu posredovanja pri kupovini robe/usluga koje se reklamiraju putem Vebsajta što uključuje slanje komercijalnih poruka Korisnicima, obradu uplatnih naloga i dostavljanje neophodnih podataka Ponuđačima. Korišćenje Vebsajta i registracija predstavlja davanje pristanka za obradu podataka o Korisniku. Korisnik ima pravo da bude obavešten o svim elementima obrade podataka tako što će Grupovini podneti zahtev za obaveštenje u pismenom obliku.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije tehnologije.

7a. Izjava o privatnosti

U ime preduzeća Grupovina d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje kupaca u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni preduzeća Grupovina d.o.o. (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

8. Završne odredbe

Delimična ili potpuna neprimenjivost ili nezakonitost određene odredbe ovih Uslova korišćenja neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u celini. Neprimenjiva ili nezakonita odredba će biti zamenjena drugom odgovarajućom odredbom koja ima isti ili približan efekat..

Za rešavanje eventualnih sporova koji mogu nastati u vezi sa Uslovima korišćenja nadležan je Privredni sud u Beogradu uz primenu prava Republike Srbije.

 

 • О NAMA
  Naš tim radi na odabiru najpovoljnijih i najboljih ponuda za tebe. Iza nas stoji višegodišnji rad i iskustvo od 8 godina.
 • KAKO KUPITI
  Tri koraka do kupovine: Klikni na “Stavi u Korpu” - izaberi način plaćanja - izvrši uplatu i kupon te čeka na email.
 • PARTNERI
  Otvorite nalog i jednostavno pratite svoje ponude, aktivirajte nove ponude i kontaktirajte nas iz Kabineta Partnera.
 • PODRŠKA
  Možeš nas kontaktirati putem chata na sajtu, društvenih mreža, emaila i telefona. Uvek smo tu za tebe.